Volebný manuál – návod, ako voliť v prezidentských voľbách 2024

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

EUROVOĽBY

USA

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Volebný manuál vám ukáže postup, ako voliť v prezidentských voľbách tak, aby váš hlas bol platný. Toto sú všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali pred voľbami a do budúcna vedieť.

Volebný manuál

Volebný manuál je zhrnutie všetkých dôležitých informácií, ktoré sa týkajú prezidentských volieb 2024. V prípade, že sa chystáte voliť po prvýkrát alebo ste sa volieb nezúčastnili niekoľko rokov, volebný manuál je skvelá pomôcka, ako sa v celom procese volieb zorientovať.

Tento manuál obsahuje všetky dôležité informácie o tom, kto sa môže zúčastniť volieb, ako postupovať pri vypisovaní hlasovacieho lístku, ale aj to, ako voliť, keď nie ste doma.

V článku nájdete

Voľby 2024

Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 23. marca 2024. Keďže žiadny z kandidátov nezískal v 1. kole viac ako 50% hlasov, druhé kolo sa uskutočnilo 6. apríla 2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta sa konajú každých 5 rokov. Do druhého kola postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Víťazom prezidentských volieb sa napokon stal Peter Pellegrini, ktorý v druhom kole získal  53,12 % hlasov. Druhý Ivan Korčok získal 46,87 % hlasov. 

Prehľad základných informácií voľby 2024

Dátum 1. kola23. marca (7:00 – 22:00)
Dátum 2. kola6. apríla (7:00 – 22:00)
Funkčné obdobie5 rokov
Prechádzajúci víťazZuzana Čaputová
PrieskumyFocus, AKO
Kde si staviťTipsport, Fortuna, Niké, Synottip, Doxxbet

Volebný manuál – kto je oprávnený volič

Prezidentských volieb sa môže zúčastniť občan Slovenskej republiky, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt a zároveň v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov.

Voliť, môžete aj mimo trvalé bydlisko, avšak potrebujete si k tomu vybaviť hlasovací preukaz. Voľby zo zahraničia pri prezidentských voľbách nie sú možné.

Volebný manuál – ako voliť v prezidentských voľbách

Volič, ktorý volí za prítomnosti volebnej komisie sa môže volieb zúčastniť na adrese, ktorá mu prislúcha na základe jeho trvalého pobytu v dátume 6.4.2024 od 7:00 do 22:00.

Dôležité je, aby si občan so sebou zobral občiansky preukaz. V prípade, že sa volieb zúčastníte mimo trvalého bydliska, nezabudnite si so sebou zobrať aj hlasovací preukaz, o ktorý ste si požiadali vopred.

1. krok – preukázanie totožnosti

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete volebnej komisii pomocou vášho občianskeho preukazu. Komisia si vyhľadá vaše meno v zozname a potvrdí, že ste oprávneným voličom v správnej miestnosti.

V prípade, že hlasujete s voličským lístkom, v tomto bode odovzdáte hlasovací preukaz komisii, ktorá si ho ponechá.

2. krok – prevzatie hlasovacích lístkov

Pokiaľ sa nachádzate na zozname alebo ste odovzdali voličský lístok, komisia vám vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdíte podpisom a zoberiete si všetky dokumenty, ktoré ste od komisie dostali. Následne sa vyberiete za clonu, kde môžete vyplniť hlasovacie lístky.

Nezabudnite na to, že hlasovací lístok môžete vyplniť jedine za clonou, ktorá je na to určená.

3. krok – vyplnenie hlasovacieho lístka

Na hlasovacom lístku si vyberiete kandidáta, ktorého ste sa rozhodli voliť a zakrúžkujete jeho poradové číslo.

Okrem zakrúžkovania poradového čísla vášho kandidáta na hlasovací lístok nič nepíšte, nekreslite ani ho nepodpisujte, stal by sa neplatným. Zároveň, ak by ste zakrúžkovali viac ako 1 meno, lístok sa stáva rovnako neplatným.

Kandidáti na prezidenta SR 2024

Do druhého kola postúpili kandidáti Ivan Korčok a Peter Pellegrini.

1.Ivan Korčok
2.Peter Pellegrini

4. krok – odovzdanie hlasu

Pokiaľ ste rozhodnutý a máte riadne vyplnený lístok, vložte ho do obálky, ktorú ste dostali od komisie. Poriadne ju uzatvorte a vhoďte do volebnej urny.

V prípade, že by ste hlasovací lístkok neodovzdali, hrozí vám pokuta 33 eur.

Hotovo, máte odvolené.

Tipsport prezidentské voľby na Slovensku 2024

Volebný manuál – ako opraviť chybu

V prípade, že sa pri vyplňovaní volebného lístku pomýlite, napríklad tak, že zakrúžkujete viac kandidátov alebo nesprávneho kandidáta, v tom prípade požiadate volebnú komisiu, aby vám pod dohľadom vydala kompletne nový hlasovací lístok.

Následne si vyberiete nový hlasovací lístok zo všetkých, vyplníte ho a odovzdáte v obálke do volebnej urny.

Volebný manuál – zdravotne hendikepovaní

Voliči, ktorí z určitého konkrétneho a objektívneho dôvodu nemôžu sami vyplniť a odovzdať hlas, oznámia túto skutočnosť vopred volebnej komisii pri preukázaní totožnosti.

Občan s nevýhodnením má následne právo vziať si so sebou do vyčleneného súkromného priestoru inú osobu, ktorá podľa ich pokynov odovzdá hlasy za nich. Táto osoba nesmie byť členom volebnej komisie, ideálne je, ak je to rodinný príslušník alebo blízka osoba.

Voliči, ktorí sú zdravotne hendikepovaní natoľko, že im zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa volieb vo volebnej miestnosti, majú právo požiadať obec o voľbu do prenosnej volebnej schránky. V tomto prípade, sa volebná komisia dostaví na adresu hendikepovaného spolu s hlasovacími lístkami, všetkou potrebnou dokumentáciou a prenosnou urnou.

Volebný manuál – voľby mimo domova

Vo voľbách na Slovensku nie je možné hlasovať elektronicky. V prezidentských voľbách však môžete voliť, keď nie ste doma a to kdekoľvek na Slovensku pomocou hlasovacieho preukazu.

Prezidentské voľby zo zahraničia

Žiaľ, prezidentské voľby zo zahraničia nie je možné voliť a pokiaľ sa chcete volieb zúčastniť, je potrebné sa nachádzať na území Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby mimo trvalého bydliska

Voľby vo volebných miestnostiach mimo trvalého bydliska sú možné s hlasovacím preukazom.

Voličský lístok ste si mohli vybaviť elektronicky, osobne alebo poštou.

Na úrade vyplníte žiadosť. Žiadosť musí obsahovať dôležité údaje, ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Po kontrole údajov vám bude preukaz vydaný priamo na mieste a hneď na počkanie.

Zdroj: slovensko.sk, minv.sk, infovolby.sk