Stávky na parlamentné voľby na Tipsporte

Volebný manuál – návod, ako voliť v parlamentných voľbách 2023

Predčasné parlamentné voľby 2023 sa blížia a preto si naštudujte volebný manuál, ktorý vám ukáže postup, ako voliť, aby váš hlas bol platný. Toto sú všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali pred voľbami vedieť.

Volebný manuál

Volebný manuál je zhrnutie všetkých dôležitých informácií, ktoré sa týkajú predčasných parlamentných volieb 2023. V prípade, že sa chystáte voliť po prvýkrát alebo ste sa volieb nezúčastnili niekoľko rokov, volebný manuál je skvelá pomôcka, ako sa v celom procese volieb zorientovať.

Tento manuál obsahuje všetky dôležité informácie o tom, kto sa môže zúčastniť volieb, ako postupovať pri vypisovaní hlasovacieho lístku, ale aj to, ako voliť, keď nie ste doma.

V článku nájdete

Voľby 2023

Predčasné parlamentné voľby 2023 sa budú konať 30. septembra 2023. Sú to už štvrté predčasné voľby na Slovensku a celkovo deviate voľby, ktorých sa občania Slovenskej republiky môžu zúčastniť.

Predčasné parlamentné voľby 2023 iniciovalo 78 poslancov, ktorí 15. decembra 2022 v parlamente vyslovili nedôveru vláde Eduarda Hegera. Pri rokovaní predčasných volieb sa zvažovalo viacero termínov. A to konkrétne 7. máj, 24. jún a 30. september 2023. Nakoniec bol odhlasovaný ten posledný.

V predčasných voľbách si môžete vybrať z 25 kandidujúcich politických strán.

Prehľad základných informácií voľby 2023

Deň volieb30. 9. 2023
Funkčné obdobie4 roky
Počet volených mandátov150
Prechádzajúci víťazOĽANO
PrieskumyFocus, AKO
Kde si staviťTipsport, Fortuna, Niké, Synottip, Doxxbet

Volebný manuál – kto je oprávenný volič

Parlamentných volieb sa môže zúčastniť občan Slovenskej republiky, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt a zároveň v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov.

Voliť, môžete aj mimo trvalé bydlisko a aj zo zahraničia, avšak potrebujete si k tomu vybaviť adekvátne žiadosti. Podať žiadosť na voľby zo zahraničia bolo možné do 9. augusta 2023.

Stávky na parlamentné voľby Tipsport

Volebný manuál – ako voliť

Volič, ktorý volí za prítomnosti volebnej komisie sa môže volieb zúčastniť na adrese, ktorá mu prislúcha na základe jeho trvalého pobytu v dátume 30.9.2023 od 7:00 do 22:00.

Dôležité je, aby si občan so sebou zobral občiansky preukaz. V prípade, že sa volieb účastníte mimo trvalého bydliska, nezabudnite si so sebou zobrať aj voličský lístok, o ktorý si môžete požiadať až do 29.9.2023.

1. krok – preukázanie totožnosti

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete volebnej komisii pomocou vášho občianskeho preukazu. Komisia si vyhľadá vaše meno v zozname a potvrdí, že ste oprávneným voličom v správnej miestnosti.

V prípade, že hlasujete s voličským lískom, v tomto bode odovzdáte hlasovací lístok komisii, ktorá si ho ponechá.

2. krok – prevzatie hlasovacích lístkov

Pokiaľ sa nachádzate na zozname alebo ste odovzdali voličský lístok, komisia vám vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov potvrdíte podpisom a zoberiete si všetky dokumenty, ktoré ste od komisie dostali. Následne sa vyberiete za clonu, kde môžete vyplniť hlasovacie lístky.

Nezabudnite na to, že hlasovacie lístky môžete vyplniť jedine za clonou, ktorá je na to určená.

3. krok – vyplnenie hlasovacíh lístkov

Z množstva hlasovacích lístkov si vyberiete lístok prislúchajúci politickej strane, ktorú ste sa rozhodli voliť. Ostatné lístky dajte stranou a pri odchode ich vyhoďte. Ak by ste ostatné hlasovacie lístky neodovzdali pri východe, hrozí vám pokuta.

Na hlasovacom lístku môžete, ale nemusíte, zakrúžkovať politikov, ktorým dávate prednosť, aby sa stali súčasťou parlamentu Slovenskej republiky. Dôležité je vedieť, že sa krúžkujú len 4 poradové čísla kandidátov, nie celé mená.

Okrem zakrúžkovania preferovaných politikov na hlasovací lístok nič nepíšte, nekreslite ani ho nepodpisujte, stal by sa neplatným. Zároveň, ak by ste zakrúžkovali viac ako 4 mená, lístok sa stáva rovnako neplatným.

4. krok – odovzdanie hlasu

Pokiaľ ste rozhodnutý a máte riadne vyplnený lístok, vložte ho do obálky, ktorú ste dostali od komisie. Poriadne ju uzatvorte a vhoďte do volebnej urny.

Zvyšné hlasovacie lístky odhoďte do označenej nádoby na to určenej. Dajte pozor, aby ste si tieto nádoby nepomýlili. V prípade, že by ste hlasovacie lístky neodovzdali, hrozí vám pokuta 33 eur.

Hotovo, máte odvolené.

Stávky na parlamentné voľby vo Fortune

Volebný manuál – ako opraviť chybu

V prípade, že sa pri vyplňovaní volebného lístku pomýlite, napríklad tak, že zakrúžkujete 5 kandidátov, v tom prípade požiadate volebnú komisiu, aby vám pod dohľadom vydala kompletne novú sadu hlasovacích lístkov.

Následne si vyberiete nový hlasovací lístok zo všetkých, vyplníte ho a odovzdáte v obálke do volebnej urny. Pokazené hlasovacie lístky odovzdávate do nádoby spolu s lístkami, ktoré ste sa rozohli nepoužiť.

Volebný manuál – zdravotne hendikepovaní

Voliči, ktorí z určitého konkrétneho a objektívneho dôvodu nemôžu sami vyplniť a odovzdať hlas, oznámia túto skutočnosť vopred volebnej komisii pri preukázaní totožnosti.

Občan s nevýhodnením má následne právo vziať si so sebou do vyčleneného súkromného priestoru inú osobu, ktorá podľa ich pokynov odovzdá hlasy za nich. Táto osoba nesmie byť členom volebnej komisie, ideálne je, ak je to rodinný príslušník alebo blízka osoba.

Voliči, ktorí sú zdravotne hendikepovaní natoľko, že im zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa volieb vo volebnej miestnosti, majú právo požiadať obec o voľbu do prenosnej volebnej schránky. V tomto prípade, sa volebná komisia dostaví na adresu hendikepovaného spolu s hlasovacími lístkami, všetkou potrebnou dokumentáciou a prenosnou urnou.

Volebný manuál – voľby mimo domova

Vo voľbách na Slovensku nie je možné hlasovať elektronicky. V parlamentných voľbách však môžete voliť, keď nie ste doma a to zo zahraničia poštou.

Parlamentné voľby zo zahraničia

Postup je jednoduchý. Do 9.8.2023 ste mohli podať žiadosť o voľby poštou, ak ste tak urobili, vyplníte hlasovací lístok, lístok vložte do obálky s pečiatkou MV SR, obálku vložte do návratovej obálky a odošlite na na vlastné náklady na MV SR.

Nezabudnite odoslať hlasovacie lístky v predstihu, aby boli doručené na Ministerstvo vnútra ešte pred oficiálnym dátumom konania volieb.

Parlamentné voľby mimo trvalého bydliska

Voľby vo volebných miestnostiach mimo trvalého bydliska sú možné s voličským lístkom.

Voličský lístok ste si mohli vybaviť elektronicky alebo poštou do 11. septembra 2023. Avšak osobne si voličský lístok môžete na konkrétnom obecnom či mestskom úrade vybaviť až do 29. septembra 2023.

Na úrade vyplníte žiadosť. Žiadosť musí obsahovať dôležité údaje, ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Po kontrole údajov vám bude preukaz vydaný priamo na mieste a hneď na počkanie.

Parlamentné voľby 2023 strany a kandidáti

V predčasných parlamentných voľbách kandiduje 25 politických strán. Každá strana má pridelené svoje volebné číslo, vďaka čomu sa lepšie zorientujete v halsovacích lístkov a rýchlejšie nájdete ten, ktorý hľadáte.

Strany voľby 2023

Politická stranaLíderČíslo kandidatúry
Pirátska strana – SlovenskoZuzana Šubová1
PRINCÍPAtila Géňa2
Progresívne SlovenskoMichal Šimečka3
SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKAZuzana Kondrlíková Plháková4
OĽANO a priateliaErika Jurinová5
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKAJozef Hrdlička6
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska,
Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana
Zsolt Simon7
Vlastenecký blokIvan Stanovič8
Modrí, Most – HídMikuláš Dzurinda9
SPRAVODLIVOSŤVladimír Chlebo10
Slovenské Hnutie ObrodyRóbert Švec11
Sloboda a SolidaritaRichard Sulík12
SME RODINABoris Kollár13
My SlovenskoŠtefan Panenka14
Slovenská národná stranaAndrej Danko15
SMER – sociálna demokraciaRobert Fico16
HLAS – sociálna demokraciaPeter Pellegrini17
ALIANCIA – Maďari. Národnosti. RegiónyKrisztián Forró18
SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTAVladimír Zeman19
SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická stranaBranislav Rybárik20
Kotlebovci – Ľudová strana Naše SlovenskoMarek Kotleba21
DemokratiAndrea Letanovská22
Kresťanskodemokratické hnutieMilan Majerský23
KARMAAdriana Szabová24
RepublikaMilan Uhrík25

Zdroj: slovensko.sk, minv.sk, infovolby.sk