Hlasovací preukaz na prezidentské voľby 2024 – žiadosť, ako vybaviť, vydanie

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

EUROVOĽBY

USA

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo 6. apríla. Pokiaľ ste vedeli, že sa v tomto termíne nebudete nachádzať na adrese trvalého bydliska, museli ste si vybaviť hlasovací preukaz. Prečítajte si, ako si vybaviť hlasovací preukaz, vďaka ktorému môžete voliť kdekoľvek na Slovensku.

Hlasovací preukaz na prezidentské voľby

6. apríla sa uskutočnila významná udalosť – prezidentské voľby 2024. Pri tejto príležitosti si občania zvolili svojho prezidenta na nasledujúcich päť rokov.

Zatiaľ čo pri parlamentných voľbách bola možnosť voliť aj zo zahraničia, prezidenta je možné voliť len na území Slovenska.

Nemusíte sa však nutne nachádzať iba v mieste svojho trvalého bydliska. Ak si vybavíte hlasovací preukaz, hlasovací lístok budete môcť vhodiť do urny v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Prezidentské voľby 2024 hlasovací preukaz

Prezidentské voľby 2024 ako sa hlasuje

Prezidentské voľby prebiehajú v dvoch kolách. Prezidenta sme si zvolili v 2. kole spomedzi 2 kandidátov na prezidenta, ktorými sú Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Nakoniec vyhral voľby Peter Pellegrini.

Volí sa v okrsku, v ktorom máte trvalý pobyt. Zoznam okrskov nájdete na stránke vašej mestskej časti alebo obce. Každá mestská časť alebo obec si určí svoj počet volebných okrskov, neskôr zverejní aj počet volebných miestností. Volebný okrsok sa uzatvára tak, aby zahrnul väčšinou 1000 voličov.

Keď prídete do volebnej miestnosti, príslušnosť ku konkrétnemu okrsku preukážete buď občianskym preukazom alebo dokumentom, ktorý sa nazýva hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz na prezidentské voľby 2024

Hlasovací preukaz na prezidentské voľby 2024 je tlačivo, ktoré distribuuje obciam Ministerstvo vnútra. Vďaka tomuto tlačivu môžete hlasovať v akomkoľvek okrsku na území SR, aj keď sa nachádzate mimo svojho trvalého bydliska.

Na hlasovací preukaz si dávajte pozor a starostlivo si ho odložte. V prípade, že ho stratíte, nebudete môcť voliť ani na adrese svojho trvalého pobytu. A nový hlasovací preukaz vám obec už nevydá.

Ako požiadať o hlasovací preukaz na voľby prezidenta SR 2024

Hlasovací preukaz sa vydáva iba na mieste trvalého bydliska. Môžete si ho vybaviť viacerými spôsobmi, ktoré nájdete vypísané v bodoch nižšie.

Netreba zabúdať, že hlasovací preukaz je platný iba s občianskym preukazom a iba pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený.

Prezidentské voľby 2024 hlasovací preukaz – ako žiadať o vydanie

  • Osobne: Môžete podať v čase úradných hodín obecného alebo mestského úradu, no najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. pre druhé kolo najneskôr 5. apríla 2024).
  • V listinnej forme: Žiadosť o hlasovací preukaz musí byť doručená na adresu obce alebo mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb (t.j. pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2024).
  • Elektronicky: Žiadosť i hlasovací preukaz musí byť doručená rovnako ako pri listinnej forme 15 pracovných dní pred konaním volieb.
  • Prostredníctvom splnomocnenej osoby: Môžete podať najneskôr posledný pracovný deň pred termínom volieb.

Prezidentské voľby 2024 hlasovací preukaz – čo musí obsahovať žiadosť

Hlasovací preukaz na prezidentské voľby 2024 si viete vybaviť rôznymi spôsobmi. No netreba zabúdať, že všetky žiadosti musia obsahovať nasledujúce údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • štátna príslušnosť
  • adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
  • adresa, na ktorú sa doručí hlasovací preukaz
  • pre ktoré kolo volieb žiada vydať hlasovací preukaz

V žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť jasne napísané, na ktoré kolo volieb žiadate hlasovací preukaz.

Ak volič požiada o hlasovací preukaz aj pre druhé kolo volieb, bude mať dva hlasovacie preukazy – jeden s dátumom 1. kola (23. marec 2024) a druhý s dátumom 2. kola (6. apríl 2024). 

Stavte si na voľby s bonusom

Fortuna sk kurzy30€ bez rizikaBonus
Tipsport sk kurzy20€ zadarmoBonus
Doxxbet sk kurzy20€ bez rizikaBonus
Synottip sk kurzy40€ bez rizika Bonus
18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Voľby 2024: vydanie hlasovacieho preukazu

V prípade, že ste o hlasovací preukaz žiadali osobne, mal by vám byť vydaný bezodkladne.

V prípade, že ste o hlaosvací preukaz žiadali listinne alebo elektronicky. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Zdroje: minv.sk, malacky.sk