Ako voliť zo zahraničia 2024 – poštou, cez internet, parlamentné, prezidentské voľby a Eurovoľby

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

EUROVOĽBY

USA

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Pokiaľ žijete v zahraničí a pýtate sa ako voliť zo zahraničia, my vám na túto otázku prinášame odpoveď. Okrem toho, že sa dozviete ako voliť poštou a či je to možné cez internet, rovnako vám prinášame dátum, kedy budú najbližšie voľby.

Prezidentské voľby zo zahraničia

Prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a hlasovanie zo zahraničia nie je pre občanov žijúcich mimo Slovenska dostupné.

Napriek tomu, že NR SR schválila voľbu poštou zo zahraničia v prezidentských voľbách, chýba súlad s ústavou. Tým pádom, voľby na prezidentský post zo zahraničia nie sú schválené a táto možnosť nie je k dispozícii.

Voľby zo zahraničia

Voľby zo zahraničia sú možné pre všetkých, ktorí majú nárok sa volieb zúčastniť a zároveň požiadali o možnosť využitia volebného práva mimo domova.

Voľby na diaľku sa týkajú veľkého počtu Slovákov žijúcich, pracujúcich alebo študujúcich v zahraničí, ktorí nemajú možnosť sa deň konania volieb ich zúčastniť na Slovensku.

V článku nájdete

Kto môže voliť zo zahraničia

Voliť zo zahraničia môže každý, kto o toto právo požiada a zároveň splní podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa mohli volieb zúčastniť.

Na to, aby ste mohli voliť zo zahraničia musíte splniť nasledovné podmienky :
 • Máte slovenské občianstvo
 • V deň volieb ste dovŕšili 18 rokov
 • Odošlete žiadosť najmenej 52 dní pred voľbami

Trvalý pobyt na Slovensku nie je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby ste sa mohli zúčastniť volieb. Pamätajte na to, že ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku, môžete voliť len poštou zo zahraničia. Osobne sa volieb zúčastniť v tomto prípade nedá.

Ako voliť zo zahraničia žiadosť

Žiadosť, ktorá je nevyhnutná, aby ste sa na voľbách na Slovensku mohli zúčastniť, môžete podať nasledujúcim spôsobom a to elektronicky alebo poštou.

Žiadosť na stiahnutie je dostupná na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Existujú dva typy žiadosti. Jedna je pre tých, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a druhá pre tých, ktorí ho majú mimo SR.

ako voliť zo zahraničia žiadosť
Zdroj: stavkynavolby.sk

Voľby zo zahraničia žiadosť poštou

Pri voľbách zo zahraničiach môžete žiadosť o volebné právo mimo domova doručiť poštou.

Postup je naozaj jednoduchý :
 1. Stiahnite si žiadosť na stránkach Ministerstva vnútra SR a dôkladne vyplňte požadované údaje
 2. Vytvorte si fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu
 3. Vyplnenú žiadosť spolu s fotokópiou odošlite na adresu Ministerstva vnútra

Adresa Ministerstva vnútra na ktorú žiadosť pošlete je:

 • MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, Slovenská republika.

Nezabúdajte, že v žiadosti musíte uviesť adresu v zahraničí, kam vám MV SR minimálne 40 dní pred voľbami pošle volebné materiály.

Voľby zo zahraničia žiadosť elektronicky

Od roku 2023 máte na elektronické podanie žiadosti k dispozícii dva spôsoby podania. A to cez novú aplikáciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Druhou možnosťou je využitie portálu slovensko.sk. Pokiaľ si vyberiete elektronickú formu podania žiadosti, musíte počítať s tým, že vám jednotlivé hlasovacie lístky nebudú doručené a budete si ich musieť stiahnuť z webu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vytlačiť.

Doručené vám budú iba obálky, v ktorých hlasovacie lístky odošlete.

Žiadosť cez slovensko.sk podáte nasledovne:
 1. Prihláste sa na portál slovensko.sk pomocou občianskeho preukazu
 2. Do vyhľadávača zadajte Vydanie hlasovacie lístka
 3. Vyberte si poskytovateľa podľa trvalého pobytu
 4. Označte, že chcete vytvoriť podanie ako fyzická osoba a vyberte „Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu“
 5. Vyberte typ volieb a spôsob doručenia hlasovacích lístkov
 6. Vyplňte požadované údaje a kliknite na uložiť
 7. Dokument elektronicky podpíšte a odošlite
Ako volit zo zahraničia elektronicky

Ako voliť zo zahraničia

Voliť zo zahraničia môžete písomne poštou a momentálne je to jediná možnosť, ktorú máte k dispozícii.

Postupujte podľa nasledovného návodu a účasť na voľbách, keď nie ste doma na Slovensku, by nemala byť pre vás problémom.

 1. Nachystajte si hlasovacie lístky a obálky, ktoré vám doručilo Ministerstvo vnútra SR
 2. Riadne vyplnený hlasovací lístok vložte do obálky s pečiatkou MV SR
 3. Obálku s pečiatkou vložte do návratovej obálky
 4. Návratovú obálku pošlite na vlastné náklady na MV SR

Voľby zo zahraničia od roku 2023 prešli určitou zmenou, kým doteraz sa občania žijúci v zahraničí obracali na jednotlivé obce a mestá.

Od roku 2023 sa všetko sústredí na jedno miesto a to MV SR, a tým pádom obce budú odbremenené od prijímania žiadostí a odosielania zásielok do zahraničia.

Zároveň je od roku 2023 pre voličov, ktorí nevolia osobne ale zo zahraničia vytvorený samostatný okrsok.

To znamená, že všetky hlasy zo zahraničia spočíta jedna komisia a ukáže presný výsledok okrsku, teda čisto občanov žijúcich v zahraničí voliacich poštou.

Ako voliť zo zahraničia cez inernet

Voliť zo zahraničia cez internet nie je možné, napriek tomu, že vláda Eduara Hegera túto možnosť sľubovala no dodnes sa tak nestalo.

Je to najmä z toho dôvodu, že pri voľbách cez internet hrozí veľké nebezpečenstvo nabúrania sa do systému a tým pádom aj ovplyvnenie volebných výsledkov. A zároveň pri elektronickom hlasovaní hrozí riziko, že sa jednoduchšie poruší volebné tajomstvo, na ktoré máte nárok.

Ako voliť zo zahrančia na veľvyslanectve

Ani možnosť voliť zo zahraničia na veľvyslanectve v inej krajine nie je pre občanov sprístupnená a teda voliť na veľvyslanectve nemôžu.

Parlamentné voľby zo zahraničia

Parlamentné voľby zo zahraničia sú bežnou záležitosťou a čoraz viac občanov žijúcich v zahraničí túto možnosť využíva.

Najbližšie sa budú konať parlamentné voľby v roku 2027 na ktorých sa môžete zúčastniť aj zo zahraničia.

Komunálne voľby zo zahraničia

Hlasovanie v komunálnych voľbách zo zahraničia nie je možné. V komunálnych voľbách môžete hlasovať jedine osobne v mieste trvalého bydliska.

V prípade, že ste cudzinec na Slovensku a máte trvalý pobyt v určitej slovenskej obci, v tomto mieste môžete hlasovať v komunálnych voľbách aj vy. Vždy však musíte hlasovať osobne a presne v tej obci, kde máte trvalý pobyt.

Voľby do Europarlamentu zo zahraničia

Voľby do Europarlamentu zo zahraničia majú svoje pravidlá. Voliť poštou nie je pre voličov žijúcich v zahraničí sprístupnené. Ak máte trvalý pobyt v inom členskom štáte, môžete však voliť priamo v zahraničí. Musíte sa však ako volič v krajine, kde chcete hlasovať, zaregistrovať. Podmienky registrácie si stanovuje každý štát osobitne.

Rovnako platí, že aj občania iných členských štátov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, môžu voliť do Europarlamentu na území Slovenskej republiky. Na Slovensku platí, že žiadosť musí volič predložiť obci trvalého pobytu najneskôr 40 dní pred voľbami.

Zdroj: minv.sk