Ako voliť keď nie som doma – voličský lístok, voľby cez PN, z nemocnice a zo zahraničia

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

EUROVOĽBY

USA

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Nebudete sa cez voľby nachádzať doma a pýtate sa, ako voliť, keď nie som doma? Nemusíte sa obávať, že by ste sa volieb nemohli zúčastniť, stačí si vybaviť hlasovací preukaz. My vám poradíme ako na to, zároveň sa môžete pozrieť na to, ako to funguje, keď ste PN, v nemocnici alebo prípadne vo väznici.

Ako voliť keď nie som doma

V prípade, že nebudete počas volebného dňa doma, neznamená to, že sa nemôžete zúčastniť volieb. Voliť môžete aj mimo trvalého bydliska, zo zahraničia a dokonca, aj počas PN či z nemocnice.

V článku nájdete

Voľby mimo trvalého bydliska

Voľby mimo trvalého bydliska nie sú problémom pri parlamentných voľbách či prezidentských voľbách alebo voľbách do Európskeho parlamentu. Pri voľbách do VÚC musíte voliť jedine v mieste trvalého bydliska.

V prípade, že chcete voliť mimo trvalého bydliska, je potrebné sa na to dostatočne skoro pripraviť. Pokiaľ zostávate na Slovensku, musíte si vybaviť voličský lístok alebo požiadať o možnosť volieb zo zahraničia.

Kde mám ísť voliť

Teoreticky môžete ísť voliť kdekoľvek na Slovensku. To znamená, že môžete prísť do všetkých otvorených volebných miestností. Nezabudnite si však zobrať so sebou váš voličský preukaz, pretože bez neho by ste voliť nemohli.

Ako si vybaviť hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz si môžete vybaviť rôznymi spôsobmi. A to konkrétne:

  • osobne
  • splnomocnenou osobou
  • poštou
  • elektronicky

Osobne vám vybavia hlasovací preukaz najneskôr deň pred voľbami. To znamená, že ak sa dozviete na poslednú chvíľu, že musíte niekam cestovať, stále si stihnete preukaz vybaviť.

Urobíte to jednoducho na obecnom alebo mestskom úrade. Pred úradníčkou vyplníte žiadosť. Žiadosť musí obsahovať dôležité údaje, ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Po kontrole údajov vám bude preukaz vydaný priamo na mieste a hneď na počkanie.

Pokiaľ si vybavujete žiadosť cez splnomocenskú osobu, to znamená, že táto osoba vám voličský preukaz môže vyzdvihnúť, musíte v žiadosti uviesť aj údaje o tejto osobe. A to konkrétne: meno a priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Ak si plánujete vybaviť voličský lístok poštou alebo elektronicky, musíte žiadosť odoslať 15 pracovných dní pred voľbami. V žiadosti musíte uviesť aj korešpondenčnú adresu, na ktorú vám má byť zaslaný voličský preukaz.

Ako voliť s hlasovacím preukazom

Účasť na voľbách s hlasovacím preukazom je veľmi jednoduchá. Pri voľbách postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. Vyberte si najbližšiu volebnú miestnosť
  2. Indetifikujte sa pomocou občianskeho preukazu a predložte voličský preukaz
  3. Preberiete si hlasovacie lístky a odoberete sa za plentu
  4. Do obálky vložíte jeden lístok s vaším favoritom a odovzdáte ho do hlasovacej urny

Ako voliť zo zahraničia

Upozorňujeme, že nasledujúce informácie o tom, ako voliť zo zahraničia, sa týkajú parlamentných volieb. V prezidentských voľbách a Eurovoľbách nie je možné voliť zo zahraničia.

Volieb zo zahraničia sa môžete zúčastniť po tom, ako si podáte žiadosť. Žiadosť musí byť odoslaná najneskôr 52 dní pred voľbami. A jediná možnosť ako môžete voliť zo zahraničia je poštou.

Žiadosť však môžete odoslať poštou aj elektronicky cez portál slovensko.sk. Na vašu adresu vám na základe žiadosti zašlú hlasovacie lístky a potrebné obálky.

Vyberiete si lístok vášho favorita, vložíte ho do opečiatkovej obálky. Túto obálku vložíte do návratovej obálky a odošlete ju na adresu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Adresa MV SR je: MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, Slovenská republika.

Voľby počas PN alebo pri pobyte v nemocnici

Voľby pri pobyte v nemocnici sú možné aj priamo v areáli nemocnice. Väčšina nemocníc má počas volieb vyhradenú špeciálnu miestnosť, kde si môžete ísť odvoliť. Prípadne, ak je pacient pripútaný na lôžko môže voliť do prenosnej volebnej urny pri lôžku pacienta.

V prípade, že takúto možnosť nemocnica neposkytuje, pacient môže požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. To znamená, že aj z nemocnice. V tomto prípade komisia vyšle na adresu, kde sa pacient nachádza, svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

Môžem voliť, keď som PN

Rovnako, ako pri pobyte v nemocnicinmôžete voliť aj doma počas PN. To znamená, že na požiadanie komisia príde počas vašej práceneschopnosti na vami určenú adresu.

Pokiaľ váš zdravotný stav nedovoľuje ani vhodenie obálky do urny, môže to urobiť za vás aj iná osoba. Musíte byť však pri vhadzovaní obálky prítomný a nesmie to byť člen okrskovej komisie.

Voľby z väznice

Voľby z väznice pre právoplatne odsúdených občanov nie sú možné. Výkon trestu odňatia slobody je zákonom danou prekážkou volebného práva.

Pokiaľ sa volič nachádza v celách policajného zaistenia a ešte nebol právoplatne odsúdený, v tomto prípade má právo voliť. Funguje to rovnako, ako pri pobyte v nemocnici či na PN. Ak sa nenachádza na danom okrsku volebná miestnosť, musia tomuto občanovi  zabezpečiť možnosť voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky, sprevádzanú aspoň dvoma členmi okrskovej volebnej komisie.

Zdroj: minv.sk, slovensko.sk, nrsr.sk