Volebný systém na Slovensku – jednotlivé typy volieb

Stavte si na voľby s bonusom

Voľby

USA

SLOVENSKO

TOP Bonus

Články

18+ Hrajte zodpovedne a pre zábavu

Volebný systém na Slovensku je základným pilierom domokracie. Tento systém určuje, ako sa volia zástupcovia do národných i miestnych orgánov a je nevyhnutný pre správne fungovanie politického života krajiny. Prečítajte si o jednotlivých volebných systémoch a buďte v obraze.

Volebný systém na Slovensku

Volebný systém na Slovensku je zásadnou súčasťou demokratického usporiadania a spája sa s viacerými typmi volieb, medzi ktoré patrí voľba prezidenta, parlamentné voľby, samosprávne voľby, komunálne voľby a referendum.

Voľby sú kľúčové pre udržanie demokracie a zabezpečujú, že vláda odráža vôľu občanov. Každé z týchto volieb majú určité špecifiká, ktoré si samostatne rozoberieme.

Volebný systém SR

Prezidentské voľby – volebný systém

Prezidentské voľby na Slovensku sú kľúčovým aspektom politického systému krajiny, keďže umožňujú občanom priamo voliť hlavu štátu.

Prezident je volený priamou voľbou na päťročné obdobie, pričom ten istý človek môže byť zvolený najviac dvakrát za sebou.

Ak žiadny z kandidátov na prezidenta nezíska v prvom kole viac ako 50% hlasov, uskutoční sa druhé kolo medzi dvoma kandidátmi s najvyšším počtom hlasov z prvého kola. Víťazom druhého kola sa stáva kandidát, ktorý získal najviac hlasov.

Prezident Slovenskej republiky má viacero dôležitých úloh, vrátane reprezentácie krajiny doma aj v zahraničí a zohráva rozhodujúcu rolu v procese tvorby a vykonávania zákonov.

Parlamentné voľby – volebný systém

Parlamentné voľby sú kľúčovým prvkom politického života na Slovensku, pretože určujú zloženie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je hlavným zákonodarným orgánom krajiny.

Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Parlamentné voľby na Slovensku sú založené na proporcionálnom zastúpení. To znamená, že poslanecké kreslá sú rozdelené medzi politické strany na základe percentuálneho zisku hlasov.

Pre vstup do parlamentu musí politická strana dosiahnuť minimálne 5% hlasov celoštátnej volebnej účasti. Pre koalície dvoch a viacerých strán sú stanovené vyššie prahy.

Voľby do VÚC – volebný systém

Voľby do VÚC sa konajú každé štyri roky, a sú otvorené pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Hlavnými zvolenými orgánmi sú predsedovia a zastupiteľstvá samosprávnych krajov.

  • Voľba Predsedov VÚC: Predsedovia VÚC sú volení priamou voľbou. Voliči hlasujú pre jednotlivých kandidátov, a kandidát, ktorý získa najviac hlasov, je zvolený. Ak žiadny kandidát nezíska viac ako 50% hlasov, uskutoční sa druhé kolo medzi dvoma najlepšími kandidátmi.
  • Voľba Zastupiteľstiev VÚC: Zastupiteľstvá VÚC sú volené na základe proporcionálneho zastúpenia. Voliči hlasujú pre politické strany alebo nezávislých kandidátov a počet kresiel získaných v zastupiteľstve závisí od počtu získaných hlasov.

Komunálne voľby – volebný systém

Starostovia obcí, primátori miest a poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev sú volení na štvorročné obdobie v komunálnych voľbách. Starostovia a mestskí poslanci majú v rukách rozhodovanie o kľúčových lokálnych záležitostiach, ako je rozvoj infraštruktúry, miestne dane, vzdelávanie, kultúra alebo miestne služby.

Starostovia obcí a primátori miest sú volení priamou voľbou. Voliči hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom kandidát s najväčším počtom hlasov vyhráva. Ak kandidát nezíska absolútnu väčšinu (nad 50%) hlasov, koná sa druhé kolo volieb.

Poslanci sú volení na základe väčšinového systému. V menších obciach často platí systém jedného volebného obvodu, kde každý volič môže hlasovať za toľko kandidátov, koľko je poslancov. Vo väčších mestách môže byť mesto rozdelené na viacero volebných obvodov.

Referendum – volebný systém

Referendum je typ volieb, ktorý má na základe potreby rozhodnúť o dôležitých otázkach, ktoré vyžadujú priame rozhodnutie občanov.

Konanie referenda je podobné ako pri iných voľbách. Určujú sa volebné miestnosti, kde oprávnení voliči môžu odovzdať svoj hlas.

Jednou z najdôležitejších charakteristík referenda na Slovensku je požiadavka kvóra. Kvórum sa vzťahuje na minimálny počet voličov, ktorý musí zúčastniť na referende, aby bolo platné. Toto kvórum zabezpečuje, že rozhodnutie prijaté v referende odráža vôľu významnej časti obyvateľstva.

Zdroje: wikipedia.org, minv.sk